Daffodil

PENYPARC

ger Aberteifi : near Cardigan

Ceredigion

Os nad ydych yn galled gweld bwydlen uchod ewch i fap y wefan.

 

If you can't see a menu above then go to the site map.

Penyparc

ger Aberteifi, Ceredigion, Cymru

 

Mae Penyparc (neu Penparc fel y'u gelwir ar brydiau) yn bentref bychan wedi ei leoli tua dwy milltir i'r gogledd o Aberteifi ar y ffordd i Aberaeron ac Aberystwyth.

 

Mae llawer o fusnesau a sefydliadau yn, neu yng nghyffiniau, Penyparc.

 

Os ydych yn gwybod am wefan yn ymwneud a'r pentref yr hoffech gael eu chynwys yn y dudalen Dolenni, neu os oes llun gennych o Benyparc neu'r cyffiniau, defynddiwch yr wybodaeth cyswllt i'w danfon i fewn.

Penyparc

near Cardigan, Ceredigion, Wales

 

Penyparc (or Penparc as it is sometimes known as) is a small village located about two miles north of Cardigan on the road towards Aberaeron and Aberystwyth.

 

There are many businesses and establishments in, or around, Penyparc.

 

If you know of a website pertaining to the village you would like to have listed on the Links page, or if you have a photo of Penyparc or the surroundings, use the contact information to send them in.

Daffodil